top of page

Polskie Mosty Technologiczne

Rzeszów 10.03.2022

Smart Secure Networks Sp z o.o. w ramach programu Polskie Mosty Technologiczne zaprasza do składania ofert na obsługę działań przygotowujących do ekspansji na rynek kenijski.

Data Center

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nr umowy: POIR-03.03.01-00-0001/17-00

Pobierz dokumenty:

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania 01/2022 z dnia z dnia 10.03.2022 , realizowanego w ramach realizacji projektu dotyczącego przygotowania do internacjonalizacji przedsiębiorstwa Smart Secure Networks Sp z o.o. i wejścia na rynek w Kenii, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UG- PMT/2327/1N/2021-KEN z dnia 16 grudnia 2021 r. w ramach Projektu Polskie Mosty Technologiczne PMT/2327/1N/2021 nabór I/2021:Kenia, 1N/2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 po ocenie złożonych ofert jako ofertę zwycięską wybrano ofertę przedstawioną przez Cecuda&Wencel Invest Spółka Jawna, z siedzibą w Warszawie, ul Grzybowska 87, 00-844, NIP 5272968994, REGON 389806523,  na kwotę 120.000,00 PLN

bottom of page